Category: Novosti

 • Prednosti organske proizvodnje

  Prednosti organske proizvodnje

  O usporedbama organske i konvencionalne poljoprivrede može se puno pisati. Sigurno postoji mnogo knjiga i članaka na ovu temu. Ipak, ono što najviše zanima uzgajivače i potrošače sigurna je i obilna proizvodnja hrane kako bi nahranili svoje obitelji, ali i sebe.

 • Osnove fulvinske kiseline

  Osnove fulvinske kiseline

  Uspješno korištenje gnojiva biljkama izravno je povezano s dostupnošću hranjivih tvari u tlu i mehanizmom unošenja biljke. Zdravo mikrobiološko stanovništvo u tlu ključ je za transport hranjivih tvari živim biljkama. Fulvinska kiselina pomaže pružanjem keliranih mikro-hranjivih tvari i ponovnim uspostavljanjem zdrave mikrobiološke zajednice u tlu.

 • Uporaba huminske kiseline kod sadnje jagoda

  Uporaba huminske kiseline kod sadnje jagoda

  Što je postotak humusa u tlu veći, to je tlo pogodnije za proizvodnju spomenutih poljoprivrednih kultura. Budući da intenzivna poljoprivredna proizvodnja potpuno i ubrzano degradira zemljište, huminska kiselina pa čak i u malim koncentracijama, smanjuje proces degradacije zemljišta.

 • Morske alge kao gnojivo

  Morske alge kao gnojivo

  Ekstrakt morskih alga sadrži obilje mikro-hranjivih tvari koje biljka može lako apsorbirati. Davanjem morskih algi biljci dajete brz pristup mikro-hranjivima. To neće samo poboljšati zdravlje biljke nego joj i pomoći da lakše podnese šokove.

 • Prednosti huminske kiseline u poljoprivredi

  Prednosti huminske kiseline u poljoprivredi

  Pretjeranom upotrebom umjetnih gnojiva smanjuje se mikrobiološka aktivnost u tlu. Zbog toga tlo gubi svoju aktivnost i svrhu, povećava se salinitet tla, dolazi do gubljenja potrebnih nitrata iz tla te dolazi do promjene pH vrijednosti tla. Moderna poljoprivreda uvelike utječe na razaranja humusnih materijala u tlu.

 • Neem ulje – Prirodni insekticid i bio stimulator za korištenje u poljoprivredi

  Neem ulje – Prirodni insekticid i bio stimulator za korištenje u poljoprivredi

  Izazov u današnjoj poljoprivredi je da se povećaju prinosi, ali bez štete po životnu sredinu. U sadašnjoj praksi suzbijanje štetočina se vrši uglavnom upotrebom kemikalija, često i prekomjernom. Rezultat toga može biti zagađenje životne sredine, stvaranje otpornih štetočina i kontaminirani plodovi.