FULVINSKA KISELINA – [3%-TNI KONCENTRAT]

Diamond Grow® Ful-Grow Gold je visoko kvalitetna fulvinska kiselina koja je pogodna za upotrebu na svim tlima i biljkama u svim uvjetima. Diamond Grow® Ful-Grow Gold je fulvinska kiselina male molekularne mase što joj omogućava lagan ulazak u sve biljne stanice. Djeluje kao prirodni kelat koji veže hranjive tvari kako bi nastao fulvinski kompleks. Fulvinske komplekse biljka lako i brzo apsorbira i na taj način se povećava unos hranjivih tvari u biljku. U kombinaciji s gnojivom, fulvinska kiselina omogućuje bolju iskoristivost gnojiva i smanjuje potrebu za ponovnom gnojidbom. Ovaj proizvod ima najnižu vrijednost toksičnosti i najbolje je koristiti kao folijarni sprej.

 

Kategorija: Katalizatori za tlo

Oznaka: Huminska kiselina

Povezani proizvodi
Huminska Kiselina - [12%-tni koncentrat]

Copyright EcoAnturija.