Prednosti organske proizvodnje

Facebook

LIKE

O usporedbama organske i konvencionalne poljoprivrede može se puno pisati. Sigurno postoji mnogo knjiga i članaka na ovu temu. Ipak, ono što najviše zanima uzgajivače i potrošače sigurna je i obilna proizvodnja hrane kako bi nahranili svoje obitelji, ali i sebe.

 

Organski proizvodi unaprjeđuju zdravlje tla

Postoji li način da proizvodnja hrane bude produktivna, ali u isto vrijeme i sigurna za okoliš? To je pitanje koje si moramo postaviti ako želimo biti profitabilni poljoprivredni uzgajivači koji brinu o zaštiti okoliša. Bez sumnje, konvencionalna poljoprivredna proizvodnja u 20. stoljeću osigurala je proizvodnju velikih količina hrane jer su uzgajivači počeli koristiti motoriziranu opremu, kemijska gnojiva i pesticide i tako proizveli veliku količinu hrane kakvu svijet dotada nije vidio.

Međutim, želeći proizvesti obilne količine hrane nismo uvidjeli da postoji cijena koju moramo platiti za svoja djela, a to je smanjenje kvalitete tla. S druge strane, organska poljoprivreda na prvo mjesto stavlja kvalitetu tla, jer se samo na zdravom tlu mogu proizvesti visoko hranjivo voće i povrće koji su za ljudsku upotrebu. Jedan od načina na koji uzgajivači mogu održati zdravlje tla je upotreba prirodnih ili što je moguće prirodnijih sastojaka. Na primjer, u davnim vremenima farmeri su stavljali male ribe u tlo kako bi osigurali gnojivo za sjeme.

Ovaj zanimljiv način, na koji su uostalom naši preci uzgajali kukuruz i žitarice, nije baš praktičan za modernu poljoprivrednu proizvodnju. Umjesto toga, danas možemo koristiti hidrolizirano riblje gnojivo. Tekuće riblje gnojivo idealno je i za aplikaciju u tlo i za folijarnu aplikaciju, a primjenjivo na sve tipove usjeva kako bi se osigurale hranjive tvari koje su prijeko potrebne biljkama. Huminske i fulvinske kiseline prirodni su sastojci organske tvari u svakom zdravom tlu. Ova dva sastojka, s drugim organskim kiselinama, od iznimne su važnosti za tkivo biljke. Bogata tla s dovoljnim količinama humusa živa su tla s bilijunima mikroorganizama i drugim organizmima. Oni pomažu u održavanju kakvoće tla i održavaju, prirodni ciklus izmjene mikroorganizama u tlu.

Korisni, dostupni i jednostavni za upotrebu

Današnja poljoprivredna tla su prezasićena konstantnom tilažom i upotrebom pesticida i kemijskih gnojiva. Narušene su količine organske tvari u tlu, prirodne populacije mikroorganizama su oštećene, a sve je to rezultiralo smanjenjem udjela humusnih tvari u tlu. Humusne i fulvinske kiseline mogu se sigurno ekstraktirati iz sub-bitumenskoga ugljena i aplicirati u tlo ili folijarno kako bi se nadomjestile količine humusne tvari u tlu. Ovi proizvodi su korisni, dostupni i jednostavni za upotrebu.

Poznate ali usavršene metode

Poljoprivredni uzgajivači već stoljećima koriste morske alge kako bi svoje usjeve opskrbili sa 60 hranjivih tvari, prirodnim hormonima rasta te povećali otpornost na stresne promjene kod biljke. Poljoprivrednici su prije morali vaditi morske alge iz oceana, kompostirati ih i stavljati u zemlju što predstavlja vrlo složen postupak.

Danas su morske alge postale lako dostupne onima koji žele poboljšati svoju poljoprivrednu proizvodnju. Morske alge se mogu aplicirati u tlo ili folijarno. One poboljšavaju zdravlje mikroba i utječu na povećanje rasta korijena. Danas je vrlo teško baviti se samo organskom proizvodnjom, zbog toga mnogi uzgajivači upotrebljavaju organske proizvode uz konvencionalne metode.

Odlični i za konvencionalnu proizvodnju

Konvencionalni uzgajivači često su ugodno iznenađeni kada krenu primjenjivati hidrolizirano riblje gnojivo, humusne i fulvinske kiseline, morske alge i druge organske proizvode te shvate da su njihove biljke zdravije, s većim prinosima nego inače.

Neovisno radi li se o strogo organskoj ili konvencionalnoj proizvodnji, uočavaju se značajni pomaci u proizvodnji zdravih usjeva i zdravlju tla kada se organski proizvodi uključe u proizvodnju voća i povrća.

Copyright EcoAnturija.