Prednosti huminske kiseline u poljoprivredi

Pretjeranom upotrebom umjetnih gnojiva smanjuje se mikrobiološka aktivnost u tlu. Zbog toga tlo gubi svoju aktivnost i svrhu, povećava se salinitet tla, dolazi do gubljenja potrebnih nitrata iz tla te dolazi do promjene pH vrijednosti tla. Moderna poljoprivreda uvelike utječe na  razaranja humusnih materijala u tlu. Humus u tlu nije stabilna komponenta. Bilo koja promjena u prirodnim uvjetima rezultirat će promjenom humusnih komponenti u tlu. Neke od promjena su navodnjavanje, drenaža, deforestacija, godišnje uklanjanje usjeva, i normalna kultivacija usjeva. Sve ove promjene vode do  brzih i značajnih promjena humusne bilance u tlu.

 

Danas, industrija gnojiva prepoznaje važnost održavanja humusnih komponenti kao pomoć za povećanje produktivnosti proizvodnje. Mnogi programi za tlo dizajnirani su da povećaju, ili barem održe, humusne materijale u tlu. Suočeni s mnogim ekološkim problemima, kao što su problemi zagađenja zraka, prisutnost štetnih kemikalija u zrnima i stočnoj hrani, trošenje organskih komponenti tla…, veliki uzgajivači počeli su da mijenjaju svoj odnos prema tlu.

Huminska kiselina

Znanstvene studije pokazale su da je plodnost tla u velikoj mjeri određena sadržajem huminskih kiselina u tlu. Huminska kiselina veže netopive metale i ione, okside i hidrokside i na taj način osigurava da  biljka iskoristi sve elementi koji su joj potrebni za zdrav rast i razvoj. To je jedna od najvažnijih uloga huminske kiseline u poljoprivrednoj proizvodnji.

Utjecaj huminske kiseline na fizikalna svojstva tla

 • Huminska kiselina unapređuje i mijenja strukturu tla.
 • Sprečava otjecanje vode i hranjivih tvari iz tla, te sprečava gubitak svjetlosti u pjeskovitim tlima.
 • Sprečava pucanje i eroziju tla.
 • Povećava kapacitet tla za vodu, te tako pomaže biljci u sušnim razdobljima.
 • Utječe na boju tla (tla poprimaju tamnije nijanse) i na taj način pomaže u apsorpciji sunčeve energije.
 • Utječe na smanjenje zbijenosti tla kod glinovitih tala, tako što dopušta prodor vode i bolji rast i razvoj korijena.

Utjecaj huminske kiseline na kemijska svojstva tla

 • Regulira pH vrijednost tla.
 • Pomaže biljci u optimalnom unosu hranjivih tvari i vode u nju.
 • Djeluje kao prirodni kelat u tlu.
 • Bogata je organskim tvarima koje su bitne za rast biljke.
 • Zadržava vodotopiva anorganska gnojiva u zoni korijena i tako smanjuje njihovo ispiranje iz tla.
 • Huminska kiselina pomaže u pretvorbi hranjivih tvari (N, P, K, Fe, Zn…) u oblike koje biljka može najlakše apsorbirati.
 • Povećava iskoristivost umjetnih gnojiva.
 • Smanjuje ostatke otrovnih tvari u tlu.
 • Sprečava bolesti i toplinski stres.
 • Povećava antioksidansko djelovanje.

Utjecaj huminske kiseline na biološka svojstva tla

 • Huminska kiselina stimulira rast i razmnožavanje poželjnih mikroorganizama u tlu.
 • Djeluje kao organski katalizator u mnogim biološkim procesima.
 • Povećava imunost biljke na različite bolesti i štetočine.
 • Stimulira rast korijena i poboljšava apsorpciju hranjivih tvari.
 • Potiče razvoj klorofila, šećera i aminokiselina.
 • Povećava udio vitamina i minerala u biljci.
 • Potiče bolju klijavost i održivost sjemena.
 • Ubrzava diobu stanica.
 • Dovodi do povećanja organske tvari u tlu.

Kako huminska kiselina pospješuje rast biljke?

Kao što je spomenuto prije, rast biljke i korijena poboljšan je preko poboljšanja strukture pjeskovitih i glinovitih tala. Rast biljke je poboljšan tako što biljka može bolje iskoristiti i primiti hranjive tvari iz tla. Huminska kiselina je posebno dobra u oslobađanju hranjivih tvari u tlu, tako da hranjive tvari postanu dostupne biljci. Na primjer, ako je molekula aluminija vezana za molekulu fosfora, huminska kiselina ih odvaja i tako omogućuje biljci da iskoristi fosfor. Također, upotreba huminske kiseline je važna zbog povećanja efikasnosti uzimanja dušika u tlo kao i u biljku. Huminska kiselina je veoma bitna zbog sposobnosti da kelira mikro hranjive tvari, povećavajući njihovu biološku dostupnost, pospješuje klijavost sjemena, stimulira rast korijena i ostatka biljke.

Uloga huminske kiseline u gnojidbi!

Tehnički, huminska kiselina nije gnojivo, iako neki ljudi smatraju da jest. Huminska kiselina je dodatak koji se koristi kao nadopuna sintetičkim  i organskim gnojivima. U mnogo slučajeva, redovita upotreba huminske kiseline smanjit će potrebu za gnojidbom. U nekim slučajevima, gnojidba se može u potpunosti eliminirati, ako su prisutne organske tvari i tlo se može samo održavati preko mikrobioloških aktivnosti i humusne proizvodnje.

Održiva i ekološka upotreba tla!

U današnje vrijeme, radimo veliku pogrešku tretirajući tlo kao beživotnu formaciju, te ispitivajući procese u tlu kroz mehanizme i zakone koji se odnose na neživu materiju. Bilo koje tlo, tretirano samo mehaničkim i kemijskim sredstvima bez obzira na biologiju tla, postaje beživotno, neplodno, zatrovano i lišeno života. Na jednom hektaru plodnog tla nalazi se oko 20 tona živih organizama. Oni su zaslužni za opskrbu biljke hranjivim tvarima. Milijarde mikroorganizama razgrađuju organske tvari i spojeve u tlu i tako omogućuju da ih biljka iskoristi. Suvremena poljoprivredna proizvodnja danas nastoji uz smanjenje proizvodnih troškova, povećati proizvodnost i količine hrane, te se malo pažnje pridaje važnosti očuvanja tla i ostalih sastavnica ekosustava.  Brojnim zahvatima čovjek stalno ugrožava i zagađuje tlo raznim otpadnim i otrovnim tvarima kao što su kemijski pesticidi i gnojiva. Ova sredstva utječu na uništavanje živih organizama u tlu koji su zaslužni za stupanj plodnosti tla. Život na Zemlji temeljito zavisi o tlu. Ukoliko nema tla, nema ni života kakvog mi poznajemo. Zbog toga treba se više pažnje pridati održivoj i ekološkoj proizvodnji hrane.

Huminska kiselina je organski proizvod koji ne djeluje štetno na okoliš. To je proizvod koji pomaže u ekološkoj održivosti tla. Sprečava eroziju tla, jačanjem korijenskog sustava biljke. Huminska kiselina smanjuje sadržaj soli u tlu i utječe na smanjenje toksičnosti tla.

Korištenjem huminskih kiselina povećati će se mikrobiološka aktivnost  tla i udio makro i mikro elemenata. Sve to vodi do većih prinosa. Bez puno utrošenih sredstava, umjetnih gnojiva i pesticida možete dobiti visoko kvalitetne i zdrave prinose. Vaši prinosi bit će višestruko veći a plodovi ukusniji.

Povezane objave
Novosti

Prednosti organske proizvodnje

O usporedbama organske i konvencionalne poljoprivrede može se puno pisati. Sigurno postoji mnogo knjiga i članaka na ovu temu. Ipak, ono što najviše zanima uzgajivače i potrošače sigurna je i obilna proizvodnja hrane kako bi nahranili svoje obitelji, ali i sebe.

Read More »
Novosti

Osnove fulvinske kiseline

Uspješno korištenje gnojiva biljkama izravno je povezano s dostupnošću hranjivih tvari u tlu i mehanizmom unošenja biljke. Zdravo mikrobiološko stanovništvo u tlu ključ je za transport hranjivih tvari živim biljkama. Fulvinska kiselina pomaže pružanjem keliranih mikro-hranjivih tvari i ponovnim uspostavljanjem zdrave mikrobiološke zajednice u tlu.

Read More »

Copyright EcoAnturija.