00387 36 808 849vlado.sakota@anturija.com

Neem Insekticid 1 %

Home / Proizvodi / Neem Insekticid 1 %

Neem Insekticid 1 % – biološki insekticid i pesticid

REPELENT

ANTI FEEDANT

REGULATOR RASTA

SPRJEČAVA OVIPOZICIJU

Neem Insekticid 1 % , insekticid i pesticid je botanički proizvod koji sadrži Azadirachtin kao aktivni sastojak. Dokazano je djelovanje  Azadirachtina u suzbijanju preko 600 vrsta insekata i štetočina.

SVOJSTVA NEEM INSEKTICIDA I PESTICIDA

  • Prirodni proizvod, apsolutno netoksičan
  • 100 % biorazgradiv i siguran za okoliš
  • 100 % siguran za ljude i korisne insekte kao što su pčele, bumbari…
  • Kompatibilan s ostalim proizvodima
  • Učinkovit je u suzbijanju preko 600 vrsta štetočina i insekata
  • Širok spektar djelovanja
  • Insekti ne mogu razviti otpornost na proizvod

NAČIN DJELOVANJA

Neem Insekticid 1 % cilja različite dijelove insekata i djeluje na različite načine. Detaljan način djelovanja je sljedeći:

U ranijim fazama razvoja insekata (larva, pupa, nimfa): 

  • Regulator rasta insekata: Fiziološka reakcija Azadirachtina na ekdizon, hormon presvlačenja insekata u fazama larve, pupe i nimfe ima izvanredan učinak na rast organa insekata. Tretirani insekti se ne razvijaju normalno te posljedično ugibaju.

Detaljan prikaz ovakve regulacije je sljedeći:

–  Sprječava polaganje jajašaca: Insekti prestanu polagati jajašca zbog potpunog nedostatka ili deformiranosti hormona ekdizona.

– Inhibitor presvlačenja : Promjene ekdizona insektima onemogućavaju progresiju faza u životnom ciklusu (prelazak iz larve u pupu, pa u odraslu jedinku).

U kasnijim fazama razvoja insekata (odrasli insekt): 

Insekticidi s azadirachtinom ne ubijaju odrasle insekte odmah. Azadirachtin mijenja ponašanje insekata i djeluje na sljedeći način:

– Gorak miris njegovih različitih sastojaka odbija insekte te se oni prestaju hraniti na tretiranoj površini.

– Mijenja neurološki sustav insekta i na taj način utječe na hranjenje insekta.  Za posljedicu se insekti prestaju hraniti tretiranim usjevima i ugibaju od izgladnjelosti.

 

Neem Trishul djeluje na svaku razvojnu fazu u životnim ciklusu insekata kako putem kontakta tako i na sistemski način.

Različiti načini djelovanja daju prednost Neem Insekticida pred ostalim bio insekticidima.

 

Neem Insekticid 1 % je učinkovit protiv širokog spektra insekata. Pokazao se učinkovitim kod suzbijanja sljedećih kategorija insekata:

Orthophera ( Grasshoppers, Crickets, Locusts)

Homoptera ( Aphids, Psyllid, Whiteflies, Leafhoppers, Scale Insects, Mealybags)

Lepidoptera ( Moths, Leaf Rollers, Leaf Miners, Curworms, Fruit borers, CaterpillarsBollworm)

Heteroptera ( Red cotton bag. Green vegetable bug, East African coffebug, Ear head bug, Milkweed bug, Lacewing bug)

Diptera ( Leafminer, Pod fly, Fruit fly, Face fly, Bot fly, Horn fly, Housefly)

Coleoptera ( Mexican bean beetles, Cucumber beetles)

Hymenoptera ( Sawflies, Mustard saw flies, European sawflies, Pear sawflies)

Thysanoptera ( Thrips)

Mites ( Carmine spider mite, Two & Seven spotted, Spidermites, Citrus mite, Red Spider Mite)

UPUTE ZA UPOTREBU 2-3 ml Neem Insekticid 1 % pomiješati s 1 litrom vode.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.