00387 36 808 849vlado.sakota@anturija.com

Neem CAKE

Home / Neem CAKE

Pure Neem Cake – Organsko Neem gnojivo

Organsko gnojivo.

Učinkovit proizvod u suzbijanju nematoda i biljnih patogena.

Sadrži NPK i mikro elemente.

Povećava učinkovitosti gnojiva koja otpuštaju dušik.

Neem Cake je organsko gnojivo i prirodni nematicid, koji sadrži mikro i makro elemente. Ovaj proizvod je našao široku primjenu u poljoprivredi, hortikulturi i cvjećarstvu. Osim što je prirodni nematicid, Neem Cake istodobno kontrolira i biljne patogene, te djeluje kao inhibitor nitrifikacije tla.

ZNAČAJKE:

 1. Neem Cake sadrži NPK elemente.
 2. Ne sadrži teške metale kao što su Arsen (As), Olovo (Pb), Kadmij ( Cd), Krom (Cr), Živa (Hg), Nikal (Ni) i Kositar (Sn).
 3. Potpuno biorazgradiv, stoga je sigurniji od ostalih sintetičkih gnojiva.
 4. Kompatibilan s mnogim NPK gnojivima.
 5. Polako se oslobađa, pa je i oslobađanje hranjivih sastojaka ujednačeno.
 6. Povećava rast i prinos biljke pri različitim uvjetima u okolišu.
 7. Povećava sadržaj organske tvari u tlu.
 8. Inhibitor je nitrifikacije
 9. Pomaže u liječenju bolesti i kontrolira rast nematoda i štetnih biljnih patogena.
 10. Poboljšava strukturu tla, kao i  sposobnost zadržavanja vode u tlu.
 11. Nije štetan za korisne organizme.
Neem Cake kao nematicid:

Neem Cake sadrži biokomponente koje imaju nematicidalna svojstva i stoga se ovaj proizvod koristi u borbi protiv korijenskih nematoda.

Neem Cake je gnojivo koje sadrži NPK i mikro elemente, dok u isto vrijeme ovaj proizvod djeluje kao prirodni nematicid i kontrolira rast štetnih biljnih patogena. Upravo zbog ovoga dvostrukog djelovanja, Neem Cake povećava rast i prinose biljaka.

Neem Cake kao gnojivo:

Neem Cake je gnojivo i nematicid koje se koristi u poljoprivredi, hortikulturi i cvjećarstvu. Sadrži veliki broj makro i mikro elemenata i zbog toga se koristi kao prirodno gnojivo u poljoprivrednoj industriji. Neem Cake je dugotrajno gnojivo jer hranjive tvari u ovom gnojivu traju duže i polagano se otpuštaju tijekom vremena.

Neem Cake smanjuje brzinu nitrifikacije i na taj način sprečava ispuštanje i rasipanje dušika u vodu. Smanjenjem gubitka dušika, smanjuje se i potreba za ponovnom gnojidbom. Na taj način se smanjuju i proizvodni troškovi.

Korištenjem Neem Cake-a povećava se razina ugljika u tlu jer ovaj proizvod sadrži više od 20 % ugljika. Povećanjem razine ugljika u tlu, povećava se kapacitet zadržavanje vode, dostupnost dušika, te se povećava infiltracija vode.

Neem Cake kao gnojivo pruža bogat izvor biljnih proteina i ugljikohidrata za mikroorganizme tla, što dovodi do veće asimilacije hranjivih tvari koje biljka može iskoristiti.

Ovaj proizvod se preporuča za tla koja su iscrpljena uskim plodoredom (uzgoj povrća u plastenicima i staklenicima), za tla u kojima se pojavljuju nematode kao i za tla s niskom količinom organske tvari.

Ovo gnojivo povećava rast i prinose biljaka u različitim tlima u okolišu.

 

Neem Cake sadrži sljedeće mikro i makro elemente:

N (Nitrogen)………………………2.0 % – 5.0 %

P (Fosfor)…………………………0.5 % – 1.0 %

K (Kalij)…………………………1.0 % – 2.0 %

Ca (Kalcij)……………………….0.5 % – 3.0 %

Mg (Magnezij)…………………..0.3 % – 1.0 %

S (Sumpor)………………………0.2 % – 3.0 %

Zn (Cink)………………………..15 ppm – 60 ppm

Cu (Bakar)………………………4 ppm – 20 ppm

Fe (Željezo)…………………….500 ppm – 1200 ppm

Mn (Mangan)………………….20 ppm – 60 ppm

Organski ugljik više od 20 %

Organska tvar   30-35%

 

Neem Cake i Nematode

Svake godine nematode i drugi patogeni uzrokuju velike gubitke u poljoprivredi širom svijeta. Nematode i patogeni su skriveni neprijatelji usjeva koji ili uzrokuju smanjenje prinosa ili u potpunosti unište usjeve.

Neem Cake sadrži veliki broj norterpenoidnih bio-sastojaka kao što je i Azadirachtin, koji imaju nematicidalna svojstva. Ovi sastojci kontroliraju nematode i druge patogene i na taj način osiguravaju siguran i zdrav rast vašim biljkama.

Detaljan način djelovanja Neem Cake-a kao Nematicida:

 1. Prisustvo Neem Cake-a u tlu tijekom germinacije pruža sigurnost neometanom klijanju. Nekada, biljke poprimaju nematicidalna svojstva iz Neem Cake-a i tako ubijaju nematode i patogene.
 2. Organsko razlaganje Neem Cake-a u tlu oslobađa alleo-chemicale, amonijak, aldehide, fenole i masne kiseline koji imaju nematicidna svojstva.
 3. Neem Cake je vodo netopiv, tako da ispunjava pore u tlu kojima se nematode inače kreću. Na taj način se sprečava i njihovo kretanje.

 

Aplikacije:

Žito, kukuruz i ostale žitarice……………………………….….200 – 300 kg / ha

Povrće…………………………………………………….…….300 – 400 kg / ha

Krumpir…………………………………………………….…..200 – 300 kg / ha

Vinova loza………………………………………………………400 – 500 kg / ha

Voće…………………………………………od 1 – 5 god.        0.5 kg / po stablu

Voće………………………………..od 5 i više  god.       1.0 – 1.5 kg/ po stablu

Citusi (naranča, limun…)…………………od 1 – 5 god.    1.0 – 2.5 kg/ po stablu

Citrusi (naranča, limun…)…………….od 5 i više god.     2.5 – 5.0 kg / po stablu

Cvijeće…………………………………………………………..500 – 600 kg / ha

Travnjaci………………………………………..…………..50 – 60 kg / 1000 m2

 

 

Pakiranja

Neem Cake  je dostupan u vrećama od 25 kg.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.